.

Oavsett vilket fabrikat på värme- kyla eller ventilationsystemet som är installerat så vilar ett stort ansvar på dig som fastighetsägare.
Varmt i fastigheten, men inte för varmt, och inte för kallt. Systemen måste alltid fungera. Varmvattnet får inte riskera att skålla, och så var det bevisbördan vid Legionellasmitta.

Loggameras övervakningssystem för mindre fastigheter hjälper dig att ha koll och följa upp styrningen och helt enkelt undvika alla problem.

Snabbt, enkelt och helt automatiskt utan att du behöver investera i stora och dyra styrsystem.

Vid eventuellt driftavbrott har du ett utmärkt underlag för effektiv åtgärd vid service.

Fördelar med Loggameras fastighetsövervakning

Snabbt installerat och du slipper följa upp själv!

Realtidsövervakning 24/7

Vi mäter och övervakar värme- kyla och ventilationssystem i realtid, med mätpunkter ner på minutnivå. Dygnet runt, året om samlar vårt system in all information.

Uppkoppling sker med lokalt, eller mobilt nätverk.

Vi kan stå för hela installationen eller så hjälper vi din lokala entreprenör med underlag för en bra lösning.

Smart analys. Riktigt smart!

Systemen analyserar drift kontinuerligt så att du slipper!

Loggameras IntelliCheck™-system bygger på AI och självlärande algoritmer och jämför din installation mot liknande system.

Små tendenser till fel kan upptäckas tidigt och åtgärdas innan större och dyrare fel inträffar.

Allt medans du förvaltar innergården eller diskuterar väder med boende.

Enkel översikt

Du slipper lära dig namn på givare, normalläge, larmkoder och avvikelser.

Varje anläggning visas på ett enkelt sätt med den vanligaste informationen lätt tillgänglig.

Larminformation visas i klartext och i många fall med förslag på åtgärd.

Alltid tillgängligt

Med mobilappen ”Loggamera Pro” kommer du åt all information även när du är på resande fot.

Ta del av larm och händelser i appen och via email. Larminformation är tolkad och kommer i klartext från servicemanualerna.

Pumpmodellstöd

Du slipper det tekniska, det tar vi hand om!

Loggameras lösning är kompatibel med många olika anläggningar och modeller, från kända varumärken som IVT, Bosch ,Nibe, Comfortzone, Thermia, Climaveneta, SystemAir, m.fl.

Läs mer om de olika fabrikaten vi stödjer i Kompatibilitet

Effektiv felsökning

Låt servicepersonalen spendera mindre tid framför anläggningens menyer.

Se direkt orsak och tidpunkt för avvikelse. Se full historik över temperaturer och givare.

För loggbok över utförda åtgärder och inställningar.

Enkel integration med standardgränssnitt

Integrera ditt befintliga BMS- eller SCADA-system genom Loggamera API eller modbusgränssnitt.

Gränssnitten är säkra och fungerar även över mobilnätet.

Anslut lokala DUC:ar mot Loggamera mätbox och få realtidsinformation för styrning av samtliga anläggningar, inklusive ”villamodeller” av värmepumpar.

Loggameras övervakning kan samexistera med alla överordnade styrsystem.

Uppföljning drift

Med systemrapporter trimmar och effektiviserar driftansvarig enkelt systemet.

För beslutsfattare och ansvariga skickas månads, kvartal och årsrapporter som underlag för exempelvis energideklarationer, omförhandling, utbyte, kvalitetskontroll.

Rapporterna är överskådliga och enkla att förstå. All information finns även i portalen för att djupdyka kring eventuella frågetecken.

Ta första steget till en effektivare fastighetsförvaltning redan idag!

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig för en diskussion om hur vi kan göra din fastighet effektivare.

Beställningsformulär fastighetsövervakning
Klicka på knappen Skicka nedan så återkommer vi inom kort.